Ürünlerimiz

TOXIMOS

Besi sığırları ve süt inekleri için tamamlayıcı mineral yem.


KULLANIM ŞEKLİ
Mücadeleye bağlı olarak hayvan başı 10 - 40 gr. veya ton yeme 0,5 - 2,5 kg. katılır.
Süt İnekleri İçin : 30 - 50 gr.
Besi Hayvanları İçin : 30 - 50 gr.
Buzağılar İçin : 5 - 10 gr.
Koyun ve Keçiler İçin : 7,5 - 10 gr.
Kuzu ve Oğlaklar İçin : 3 - 7,5 gr.

Süt ineklerinde, besi hayvanlarında, koyunlarda, keçilerde, buzağı, kuzu ve oğlaklarda immünsupresyonu azaltmak, oksidatif stresi azaltmak, organ işleyişini desteklemek, toksinlerin atılımını sağlamak ve küflenmenin oluşmasını engelleyen tamamlayıcı mineral yemdir.